Strona główna O nas Oferta Realizacje Kontakt
 
 
    GEO - GEO
  Pracownia Geofizyki i Geologii
  ul. Kossaka 16
  01-576 Warszawa
 
  tel.fax.: (0 22) 839-34-26
  tel.kom.: 0-501-137-233; tel.kom.: 0-600-043-035
  mail: pracownia-geogeo@wp.pl
     

Wyświetl większą mapę
     
     
     

 strona w przygotowaniu"

 
 
 
 
 
 
  Dokumentacje geotechniczne

Dokumentacja geotechniczna to jeden z podstawowych dokumentów, na podstawie którego projektanci i konstruktorzy projektują obiekty budowlane. Dokumentacja geotechniczna sporządzana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst rozporządzenia: kliknij tutaj  Sporządzamy dokumentacje geotechniczne na podstawie wierceń i badań polowy...

  Dokumentacje geologiczno - inżynierskie

Dokumentacja geologiczno inżynierska sporządzana jest dla obiektów II-giej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych oraz dla obiektów III-ciej kategorii geotechnicznej niezależnie od warunków gruntowych. Dokumentacja geologiczno – inżynierska sporządzana jest zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i górnicze (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst ustawy: kliknij tutaj) a ...

  - na pobór wody

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne pobór wody podziemnej lub powierzchniowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pobór wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości powyżej 5 m3 na dobę kwalifikowane jest jako tzw. szczególne korzystanie z wód, które wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pobór wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości do 5 m3 na dobę traktowane jest jako tzw. zwykłe korzystanie z wód, na które nie jest wymagane po...

  - na wprowadzanie ścieków

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w łącznej ilości powyżej 5 m3 na dobę kwalifikowane jest jako tzw. szczególne korzystanie z wód, które wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wprowadzanie ścieków w ilości do 5 m3 na dobę traktowane jest jako tzw. zwykłe korzystanie z wód, na które nie jest wymagane poz...

  - na wprowadzanie ścieków przemysłowych

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (lista substancji zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska - Rozporządzenie dostępne na stronach Sejmu RP, link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP: kliknij tutaj; tekst rozporządzenia: kliknij tutaj) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawn...

  - na wykonanie urządzenia wodnego

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ustawa Prawo Wodne (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst ustawy: kliknij tutaj definiuje urządzenia wodne jako to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności: budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,...

 
 
 
www.geogeo.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
Wykonanie: INPAKO Konrad Kucharski