Strona główna O nas Oferta Realizacje Kontakt
 
 
  GEOTECHNIKA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA
   Dokumentacje geotechniczne
   Dokumentacje geologiczno - inżynierskie
  OPERATY WODNOPRAWNE
  dodatki
 
 


Dokumentacje geologiczno - inżynierskie

Dokumentacja geologiczno inżynierska sporządzana jest dla obiektów II-giej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych oraz dla obiektów III-ciej kategorii geotechnicznej niezależnie od warunków gruntowych.
Dokumentacja geologiczno – inżynierska sporządzana jest zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i górnicze (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst ustawy: kliknij tutaj) a także Aktem wykonawczym do ustawy tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst rozporządzenia: kliknij tutaj).  
Dokumentacja geologiczno - inżynierska to podobnie jak dokumentacja geotechniczna jeden z podstawowych dokumentów, na podstawie którego projektanci i konstruktorzy projektują obiekty budowlane.
Prace i roboty geologiczne opisywane i interpretowane w dokumentacji geologiczno – inżynierskiej mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie zatwierdzonego projektu prac geologicznych.
Zatem sporządzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej musi zostać poprzedzone sporządzeniem projektu prac geologicznych, w którym podany zostanie zakres badan geotechnicznych. W zależności od wielkości projektowanego obiektu budowlanego oraz głębokości jego posadowienia programuje się głębokość odwiertów ilość i rodzaj sondowań oraz zakres badań laboratoryjnych gruntów i wód gruntowych. Projekt wymaga zatwierdzenia przez właściwy Organ Administracji Geologicznej.
Dokumentacja zawiera opis warunków gruntowo - wodnych, w tym także przedstawionych na przekrojach geologiczno – inżynierskich i kartach otworów badawczych, wynikach sondowań i badan laboratoryjnych a także niezbędne parametry geotechniczne gruntów pozwalające zaprojektować odpowiednie fundamenty oraz wnioski i zalecenia odnośnie sposobów fundamentowania i ocenę warunków gruntowo - wodnych pod kątem ich przydatności do budowy.
Dokumentacja geologiczno inżynierska również wymaga zatwierdzenia przez właściwy Organ Administracji Geologicznej.
Nasze dokumentacje cenione są przez projektantów i konstruktorów przede wszystkim za wartość merytoryczną jak też za przejrzystość i estetykę wykonania.
Realizację powierzonego nam zadania wykonujemy szybko dbając przy tym o należytą staranność i właściwy poziom opracowania końcowego. 
 
 
 
www.geogeo.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
Wykonanie: INPAKO Konrad Kucharski