Strona główna O nas Oferta Realizacje Kontakt
 
 
  GEOTECHNIKA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA
   Dokumentacje geotechniczne
   Dokumentacje geologiczno - inżynierskie
  OPERATY WODNOPRAWNE
  dodatki
 
 


Dokumentacje geotechniczne

Dokumentacja geotechniczna to jeden z podstawowych dokumentów, na podstawie którego projektanci i konstruktorzy projektują obiekty budowlane.
Dokumentacja geotechniczna sporządzana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst rozporządzenia: kliknij tutaj 
Sporządzamy dokumentacje geotechniczne na podstawie wierceń i badań polowych (terenowych) . Dokumentacja zawiera opis warunków gruntowo - wodnych, w tym także przedstawionych na przekrojach geotechnicznych i kartach otworów badawczych, niezbędne parametry geotechniczne gruntów pozwalające zaprojektować odpowiednie fundamenty oraz wnioski i zalecenia odnośnie sposobów fundamentowania i ocenę warunków gruntowo - wodnych pod kątem ich przydatności do budowy.
Zalecamy wykonywanie badań geotechnicznych zarówno do celów projektowych obiektów budowlanych jak również przed zakupem działki, aby określić czy na danym terenie występują grunty nienośne lub słabonośne i z jakimi konsekwencjami może się to wiązać.
Dokumentacje przez nas sporządzane cenione są przez projektantów i konstruktorów przede wszystkim za wartość merytoryczną jak też za przejrzystość i estetykę wykonania.
Realizację powierzonego nam zadania wykonujemy szybko dbając przy tym o należytą staranność i właściwy poziom opracowania końcowego. 
 
 
 
www.geogeo.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
Wykonanie: INPAKO Konrad Kucharski