Strona główna O nas Oferta Realizacje Kontakt
 
 
  GEOTECHNIKA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA
  OPERATY WODNOPRAWNE
   Operat wodnoprawny
   - na pobór wody
   - na wprowadzanie ścieków
   - na wprowadzanie ścieków przemysłowych
   - na wykonanie urządzenia wodnego
  dodatki
 
 


- na wprowadzanie ścieków przemysłowych

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (lista substancji zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska - Rozporządzenie dostępne na stronach Sejmu RP, link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP: kliknij tutaj; tekst rozporządzenia: kliknij tutaj) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Innymi słowy na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje jak wyżej do miejskiej kanalizacji, czy kanalizacji należącej do innego zakładu a nawet do zbiornika bezodpływowego (szamba) należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Ustawa Prawo Wodne (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst ustawy: kliknij tutaj definiuje ścieki przemysłowe jako "ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu".

W praktyce będą to zarówno ścieki typowo przemysłowe, powstające w procesach produkcyjnych jak również ścieki pochodzące m.in. z myjni i warsztatów samochodowych czy zakładów przetwórstwa owocowo - warzywnego (w tym z mycia owoców i warzyw m.in ze względu na zawartość azotu amonowego).

W okresie naszej działalności sporządziliśmy wiele operatów wodnoprawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i sprawnego sporządzenia takiego operatu.

Przykładowe operaty wodnoprawne, które mieliśmy przyjemność sporządzić zamieszczono w zakładce REALIZACJE.

Oczywiście warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest szereg wymogów do spełnienia w tym jako jedne z najważniejszych w przypadku ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych należących do innych podmiotów należy posiadać zgodę właściciela tych urządzeń.

  
 
 
 
www.geogeo.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
Wykonanie: INPAKO Konrad Kucharski