Strona główna O nas Oferta Realizacje Kontakt
 
 
  GEOTECHNIKA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA
  OPERATY WODNOPRAWNE
   Operat wodnoprawny
   - na pobór wody
   - na wprowadzanie ścieków
   - na wprowadzanie ścieków przemysłowych
   - na wykonanie urządzenia wodnego
  dodatki
 
 


- na pobór wody

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne pobór wody podziemnej lub powierzchniowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Pobór wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości powyżej 5 m3 na dobę kwalifikowane jest jako tzw. szczególne korzystanie z wód, które wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pobór wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości do 5 m3 na dobę traktowane jest jako tzw. zwykłe korzystanie z wód, na które nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, przy czym nie stanowi zwykłego korzystania z wód, korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej.
Ustawa Prawo Wodne (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj   tekst ustawy: kliknij tutaj reguluje kwestie związane z przypadkami, w których konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 
Zatem na pobór wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości powyżej 5 m3/dobę należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
W okresie naszej działalności sporządziliśmy wiele operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i powierzchniowych. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i sprawnego sporządzenia takiego operatu.
Przykładowe operaty wodnoprawne, które mieliśmy przyjemność sporządzić zamieszczono w zakładce REALIZACJE.
Oczywiście warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest szereg wymogów do spełnienia, w tym jako jedne z najważniejszych w przypadku poboru wody podziemnej jest dołączenie do wniosku dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody, a także nie mniej ważna jest zgodność zamierzonego korzystania ze środowiska z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz z ustaleniami warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni.
Podejmując się opracowania operatu w pierwszej kolejności analizujemy zagadnienie pod kątem wyżej wymienionych uwarunkowań.  
 
 
 
www.geogeo.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
Wykonanie: INPAKO Konrad Kucharski