Strona główna O nas Oferta Realizacje Kontakt
 
 
  GEOTECHNIKA I GEOLOGIA IN?YNIERSKA
  OPERATY WODNOPRAWNE
   Operat wodnoprawny
   - na pobór wody
   - na wprowadzanie ?cieków
   - na wprowadzanie ?cieków przemys?owych
   - na wykonanie urz?dzenia wodnego
  dodatki
 
 


  Operat wodnoprawny

Podstawowym Aktem Prawnym reguluj?cym zagadnienia gospodarki wodno – ?ciekowej, zasady i warunki wykonywania urz?dze? wodnych oraz zasady i warunki udzielania pozwole? wodnoprawnych jest Ustawa Prawo wodne (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj,  tekst ustawy: kliknij tutaj). Zgodnie z Ustaw? Prawo Wodne na szczególne korzystanie z wód wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Operat wodnoprawny to podstawowy doku...  - na pobór wody

Zgodnie z Ustaw? Prawo Wodne pobór wody podziemnej lub powierzchniowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pobór wody podziemnej lub powierzchniowej w ilo?ci powy?ej 5 m3 na dob...  - na wprowadzanie ?cieków

Zgodnie z Ustaw? Prawo Wodne wprowadzanie ?cieków do wód lub do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wprowadzanie ?cieków do wód lub do ziemi w ??cznej ilo?ci...  - na wprowadzanie ?cieków przemys?owych

Zgodnie z Ustaw? Prawo Wodne wprowadzanie do urz?dze? kanalizacyjnych b?d?cych w?asno?ci? innych podmiotów, ?cieków przemys?owych zawieraj?cych substancje szczególnie szkodliwe dl...  - na wykonanie urz?dzenia wodnego

Zgodnie z Ustaw? Prawo Wodne wykonanie urz?dze? wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ustawa Prawo Wodne (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP: ... 
 
 
 
www.geogeo.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
Wykonanie: INPAKO Konrad Kucharski