Strona główna O nas Oferta Realizacje Kontakt
 
 
  GEOTECHNIKA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA
  OPERATY WODNOPRAWNE
  dodatki
 
 


  Dokumentacje geotechniczne

Dokumentacja geotechniczna to jeden z podstawowych dokumentów, na podstawie którego projektanci i konstruktorzy projektują obiekty budowlane. Dokumentacja geotechniczna sporządzana jes...  Dokumentacje geologiczno - inżynierskie

Dokumentacja geologiczno inżynierska sporządzana jest dla obiektów II-giej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych oraz dla obiektów III-ciej kategorii geotechnicznej n...  Operat wodnoprawny

Podstawowym Aktem Prawnym regulującym zagadnienia gospodarki wodno – ściekowej, zasady i warunki wykonywania urządzeń wodnych oraz zasady i warunki udzielania pozwoleń wodnoprawnych jest Ustawa Prawo wodne (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj,  tekst ustawy: kliknij tutaj). Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne na szczególne korzystanie z wód wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Operat wodnoprawny to podstawowy doku...  - na pobór wody

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne pobór wody podziemnej lub powierzchniowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pobór wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości powyżej 5 m3 na dob...  - na wprowadzanie ścieków

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w łącznej ilości...  - na wprowadzanie ścieków przemysłowych

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dl...  - na wykonanie urządzenia wodnego

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ustawa Prawo Wodne (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP: ...  przydatne linki

  isap.sejm.gov.pl/  - Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP www.geo-geo.pl - operaty wodnoprawne  
 
 
 
www.geogeo.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
Wykonanie: INPAKO Konrad Kucharski